Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Netværksarbejde

Hvordan vi arbejder
Netværket er de vigtigste personer, der har en betydning for barnet, og dem som kan træffe  beslutninger omkring barnet, og som dermed har en indflydelse på barnets forhold. Det kan være den nære familie, den udvidede familie dvs. bedsteforældre onkler, tanter osv., venner, lærere, pædagoger, trænere, foreningsledere, sagsbehandlere, læger osv.

Ved enhver henvendelse til familiecenteret overvejer vi hvem, der kan være relevante at inddrage i et forløb på Familiecenteret. Hvis fx skolen oplever, at barnet viser en bekymrende adfærd, og derfor har rettet henvendelse til kommunen omkring barnet, vil vi ofte etablere et netværksmøde med deltagelse af sagsbehandler, forældre og de mest involverede lærere, hvor vi vil forsøge at klarlægge, hvad bekymringen konkret går ud på, så det bliver forståeligt for forældrene. På mødet får også forældrene og evt. andre deltagere i mødet lejlighed til, at fortælle om deres forståelse af situationen. Formålet med den type møder er dels, at skabe en bedre forståelse for hinandens syn på situationen og på hvordan den skal gribes an, og dels at få klarlagt, hvad Familiecentret skal hjælpe med og hvad de andre involverede skal hjælpe med. Selvom det er krævende at samle mange mennesker til et møde, giver det ofte en bedre sammenhæng i indsatsen for at hjælpe barnet. Oftest vil der være et netværksmøde tidligt i et forløb, efterfulgt af en periode med fx familiesamtaler, og så evt. et opfølgende netværksmøde senere.