Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Samtaler

Hvordan vi arbejder

Familiesamtaler:

Vi mødes ofte en eller flere gange med hele den familie, der bor under samme tag. Når der er en i familien, der har det svært, er de andre som regel også påvirket af det. Ofte har man selv forsøgt at løse problemet, tilsyneladende uden held. Med familiesamtalerne forsøger vi at finde nogle nye veje at gå, for at ændre på den situation som er kørt fast eller bevæger sig i en forkert retning.

Vi ser alle i familien som vigtige kilder til information, og vi ønsker at få så mange perspektiver på sagen som muligt. Vi tror på, at alle har de bedste intentioner for at hjælpe eller forbedre situationen, og at alle gør det, de mener er muligt at gøre. Derfor tror vi også, at vi kan samarbejde med hele familien om, at få øje på nye muligheder for, hvordan man bedst kan hjælpe fremadrettet.

Individuelle samtaler:

En grundlæggende idé i vores tilgang til at hjælpe børn og unge er, at benytte den information og at frigøre de ressourcer, der findes i barnets nære relationer. Derfor er det sjældent, at vi har individuelle samtaler med børn og unge. Det kan dog forekomme, fx i tilfælde hvor en ung har et så sparsomt netværk, at det giver bedst mening at yde direkte hjælp eller, hvor der er vigtige temaer, som barnet eller den unge ikke vil bringe frem i selskab med fx forældrene, som vi kan hjælpe med at få skabt afklaring omkring med barnet alene. I disse tilfælde vil vi dog som regel aftale med barnet, hvordan disse temaer kan bringes ind i relationen til forældrene, for at skabe mulighed for en udvikling, der trækker børn og forældre i samme retning.

Et andet eksempel på individuelle samtaler er, hvor en enlig forælder har nogle bekymringer, som de ikke ønsker at barnet skal høre, eller hvis forælderen ønsker frit at kunne diskutere tilgangen til barnet med en professionel. Det kan fx være, at barnet har en særlig adfærd eller evt. har fået en diagnose og forældrene er i tvivl om de ”gør det rigtige”, og ønsker en fagpersons vinkel på, hvordan man som forælder bedst muligt støtter sit barn i dets udvikling.

Forældresamtaler: 

Nogle gange taler vi med forældre uden børnenes deltagelse. Som regel vil vi gerne se børnene også, men ind imellem kan der være gode grunde til, at det er bedst ikke at inddrage dem i en samtale. Fx hvis forældrene har nogle bekymringer, som de ikke ønsker at barnet skal høre, eller hvis forældrene ønsker frit at kunne diskutere tilgangen til barnet med en professionel. Det kan være, at barnet har en særlig adfærd eller evt. har fået en diagnose og forældrene er i tvivl om de ”gør det rigtige”, og ønsker en fagpersons vinkel på, hvordan man som forælder bedst muligt støtter sit barn i dets udvikling. Andre gange er der vanskeligheder i forældrenes forhold, som de ønsker at ændre på, med en forventning om, at dette vil have en positiv indvirkning på deres barn eller børn.

Omdrejningspunktet vil altid være børnenes trivsel og derfor holder vi løbende fokus på om barnets situation forbedres som følge af den ”indirekte” hjælp.