Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Generelt om vores metoder

omos
På Poppelgården Familiecenter anvender vi en række forskellige metoder som alle er præsenteret her på hjemmesiden.

Forskning har vist, at det er mest effektivt at målrette behandlingen til de specifikke ønsker og behov i familien. Vi har derfor ingen standardbehandling men tilbyder hjælp som er skræddersyet til den enkelte familie. Det betyder at metoder og behandlingens omfang varierer meget. Vi har korte forløb som afsluttes efter få samtaler og forløb som varer flere år. Vi har ligeledes forløb som er meget intensive (flere ugentlige kontakter) og forløb hvor vi mødes hver 2. eller 3. uge. Typisk er der mere intensiv kontakt i starten af et forløb (de første 1-2 måneder). Vi har forløb som primært indeholder samtaler, og vi har forløb som også indeholder eksempelvis aktiviteter, videoarbejde og mere praktisk konkret vejledning. Vi har endvidere forløb med én behandler tilknyttet familien og forløb med flere behandlere tilknyttet.

På Poppelgården Familiecenter arbejder vi så vidt muligt med hele familien. Det betyder, at vi både har kontakt til forældre og børn. Vi har den grundlæggende overbevisning, at børn har brug for omverdens hjælp til at kunne udvikle sig og få det bedre. Vi har derfor altid fokus på at involvere forældre og andre betydningsfulde voksne i behandlingen. For at kunne bruge Poppelgårdens hjælp, skal man altså som voksen være indstillet på at gøre en aktiv og forpligtende indsats – vi kan ikke hjælpe jeres børn uden jeres hjælp!

 

Evidensbaseret - FIT ( feedback informed treatment)

På Poppelgården Familiecenter anvender vi metoder med forskningsmæssig belæg for effektivitet – vi arbejder evidensbaseret.

Oftest vil man kunne forvente en positiv ændring hos barnets og i familien indenfor de første 3 måneder. For at sikre, at vores hjælp har den ønskede effekt på børnene og familien anvender vi et effektmålingssystem som hedder Feedback Informed Treatment (FIT). FIT systemet sikrer, at vi løbende får feedback på, hvorledes jeres barn trives. I vil derfor hver gang vi mødes blive bedt om at udfylde et skema om jeres barns trivsel. Vi vil derudover med jævne mellemrum også bede andre personer i jeres barns liv (skole, daginstitution etc.) udfylde et trivselsskema.

Skemaerne bliver lagt ind i en computer og man kan så følge jeres barns udvikling på en kurve. Hvis jeres barns kurve ikke udvikler sig positivt, vil vi forsøge at lave de nødvendig justeringer i behandlingsplanen sammen med jer. Vi vil evt. ændre på de metoder vi arbejder med, ændre i omfanget af møder, eller involvere nogle andre dele af familien/netværket i behandlingen, og I vil evt. få tilknyttet en anden eller en ekstra behandler.

Som en del af FIT systemet vil vi desuden løbende bede jer om feedback på, hvordan I oplever vores samarbejde, og vi vil bestræbe os på at skræddersy hjælpen så præcist som muligt.