Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Familiecentrets historie

omos
Familiecentret startede i 1990 med 5 medarbejdere og har holdt til i de nuværende lokaler på Poppelgården lige siden. Familiecentrets hovedopgave var i de første mange år, at tilbyde familiebehandling, primært i form af samtaler til familier, der kom på Familiecentret. 

I december 2007 blev det daværende Lodsvej Familiecenter og Poppelgården Familiecenter lagt sammen i de nuværende lokaler på Byvej og personalestaben blev udvidet med en del af personalet fra Lodsvej Familiecenter. 
Siden 2007 er personalegruppen gradvis blevet forøget i takt med, at der er kommet nye opgaver til.  Familiecentret har aktuelt følgende arbejdsopgaver i huset:
Ambulant familiebehandling, familiekonsulentopgaver i hjemmet, støttet og overvåget samvær,  undersøgelsesopgaver, flerfamiliegrupper, børnegrupper og mødregrupper. Derudover har vi forskellige konsultative og undervisningsmæssige opgaver for andre fagpersoner i kommunen. 

Vi er nu i alt 20 medarbejdere inklusiv vores leder og en deltids sekretær.  

Familiecentret har siden vi startede, arbejdet ud fra en systemisk og de senere år også en narrativ referenceramme, hvor vi tænker familien som et samlet system, der indbyrdes er afhængig af hinanden, og som sammen kan udvikle fælles historier. Familiecentret har i alle årene gjort meget for at efteruddanne personalet, så medarbejderne er rustet til de opgaver, vi får i huset.  Der har også altid været tradition for at prioritere et højt fagligt niveau, hvilket betyder at der både tilbydes og kræves at personalet deltager i efteruddannelse og supervision.   Poppelgården har altid været et attraktivt sted at arbejde, så vi har mange velkvalificerede ansøgere at vælge i mellem, når vi har ledige stillinger. 
   
Poppelgården er en gammel, fredet, firlænget bondegård, hvor Familiecentret primært har lokaler i hovedbygningen. Vi har gamle traditioner, vi forsøger at holde fast i som f.eks. et årligt træf for tidligere medarbejdere. Dette træf finder sted i begyndelsen af maj måned og har tidligere været kædet sammen med at et meget stort og over 100 år gammelt kirsebærtræ blomstrede. Træet blev  fældet i sommeren 2013, fordi der var svamp i og der var risiko for at det kunne vælte. Traditionen med at mødes holder vi dog fortsat fast i.

Familiecentrets overordnede formål er, at forebygge at forældre og børn adskilles, og arbejde på at børnene og familien trives bedst muligt.