Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Hvem kan benytte Familiecentret

hvem
Familiecentret er for familier med børn under 18 år, der bor i Hvidovre kommune og hvor forældrene ( eller andre)  mener, der er behov for hjælp til familien i en periode for at barnets udvikling og trivsel bliver bedre.
Det kan f.eks. være :


Familier hvor der er en bekymring for barnets adfærd og trivsel i børnehaven eller skolen. Det kan eksempelvis være børn med mange konflikter, børn med lavt fremmøde eller triste og indadvendte  børn
Familier med mange konflikter mellem søskende og/eller mellem de voksne og børnene
Familier hvor der er bekymring, fordi barnet hjemme fremstår trist og indelukket  
Familier hvor forældre har indbyrdes problemer/konflikter, og hvor barnet påvirkes negativt af  konflikterne 
Familier hvor et medlem af familien lider af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, der påvirker familiens  og barnets trivsel.
Familier som har svært ved at få skabt en stabil hverdag med hensyn til døgnrytme, spisetider,  hjemkomsttider etc. og hvor barnets udvikling påvirkes negativt (for eksempel at barnet ikke kommer  op til tiden og derfor kommer for sent til børnehave/skole)
Familier hvor man har svært ved at lytte til - og forstå hinanden, og hvor man gerne vil skabe et bedre  og tættere forhold til hinanden 
Familier hvor en ung udviser bekymrende risikoadfærd (kriminalitet, hashrygning, cutting)
Familier hvor et medlem har en (eller flere) psykiatriske diagnoser. Det kan eksempelvis være ADHD,  ADD, Autisme, PTSD, angst, OCD, skizofreni eller depression.
Vi arbejder både med familier med forbigående og lettere vanskeligheder, og med familier med meget alvorlig bekymring for barnets trivsel, og hvor anbringelse af barnet er en nødvendighed, hvis familiearbejdet ikke har den ønskede effekt på barnet.