Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

25ÅRS JUBILÆUM

 

Poppelgården Familiecenter i Hvidovre fejrer 25-års jubilæum d 2. oktober 2015

I den anledning vil det glæde os at se systemiske og narrative åndsfæller til en faglig dag under overskriften

Ekspertpositionens tilbagekomst i familieterapien 

Til at inspirere os, har vi om formiddagen inviteret en af vores faste gæster af huset, børne- og ungdomspsykiater fra Anna Freud Centeret (UK)

Eia Asen

Om eftermiddagen vil vi afholde workshops om de forskellige udviklinger, vi oplever familieterapien og ekspertpositionen har taget i vores hus bl.a.: 

Kreativ brug af videoarbejde, musikterapeutisk samspilsanalyse i undersøgelsesarbejde, FIT i arbejdet med børn og netværk, non-violent resistance-tilgang i netværkssamarbejdet og udviklinger fra vores nyetablerede familieskole (læs mere i abstracts nederst på siden).


Arrangementet finder sted i Filmbyen, 2650 Hvidovre med følgende program:

Kl. 9 – velkomst v/Thomas Bjørn Hansen – leder af Poppelgården i Fægtesalen

Kl. 9.15 – Foredrag v/ Eia Asen

Kl. 12-13 – Frokost på Bataillionen

Kl. 13-15.30 – Workshops – med indlagt kaffepause

Pris for hele arrangementet inkl. Forplejning: kr. 200

Tilmelding foregår på mail til 
bdy senest d. 1.9.2015


WORKSHOPS

Workshop 1:

Assessment of Parenting Competences i en undersøgelseskontekst

På workshoppen vil vi fortælle om hvordan vi bruger APC, som er en musikterapeutisk assessment af forældre-barn interaktionen, som en del af undersøgelsesarbejde på Poppelgården Familiecenter. Ved at benytte APC på et tidligt tidspunkt i undersøgelsesarbejdet, har det været muligt at stille endnu mere skarpt på hvad det er der står på spil i familien og hvordan samspillet og interaktionen mellem forælder og barn er, og dermed også hvordan vi mere effektivt kan arbejde videre i undersøgelsesforløbet. På workshoppen vil vi gennemgå hvordan interaktionsanalysen er sat sammen, samt give case eksempel på hvordan APC blev brugt i starten og slutningen af en undersøgelse, og hvad det havde for betydning for vores arbejde.

Anders Kallesøe og Line Margrete Normann


 

Workshop 2: 

 

Bæredygtigt forandringsarbejde  
- kalder på inddragelse og aktivering af netværk

Familieskolens workshop kaster lys over betydningen af at inddrage netværk i familiebehandling. Børn lever deres liv mange kontekster, hvoraf de mest betydningsfulde er skolen eller daginstitutionen og familien, og ofte vil et barn i vanskeligheder være udfordret på tværs af kontekster. Netop derfor bliver det brede samarbejde, inddragelsen og aktiveringen af netværket afgørende for, om en indsats er bæredygtig og har vedvarende effekt. I denne workshop vil vi fortælle om Familieskolens erfaringer med at inddrage netværk. Vi vil tage udgangspunkt i, hvordan vi arbejder med at aktivere betydningsfulde aktører omkring barnet på indledende netværksmøder, hvor vi også fastsætter mål for barnet og familien. En målfastsættelse, som inddrager barnet og netværket, og som på workshoppen også vil blive afprøvet i praksis. 

Mai Andersen, Lars Nørskov, Mie Odgaard og Kate Jensen

 


Workshop 3: 

 

Kreativ brug af video i familiearbejdet
 
På Poppelgården er vi inspireret af flere måder at bruge videooptagelser i behandlingsarbejdet, herunder Marte Meo, ICDP og mere “freestyle-Marlborough-inspirerede” tilgange. Vi vil i denne workshop vise nogle af de måder vi inddrager video på i samarbejdet med familierne og med andre omsorgsgivere. Vi vil vise eksempler på, hvordan vi via optagelser kan understøtte forældres og omsorgsgiveres mentalisering og samspilskompetence og sammen finde nye forståelser for børns handlinger og motiver. Vi vil også se nærmere på nogle centrale elementer i analysearbejdet og tilbagemeldinger: Hvad kan man optage? Hvad kan man se efter i samspillet? Hvordan kan man strukturere et forløb? Og hvordan kan en tilbagemelding se ud? Endeligt vil vi lægge op til en fælles refleksion over nogle af videoarbejdets muligheder og dilemmaer, samt give nogle perspektiver på, hvornår og i hvilke sager brugen af video kan være særlig anvendelig og effektiv.

Bente Steen, Helen Kjøller Falck og Camilla Printz

 


Workshop 4: 

 

NVR i netværksarbejdet

 


NVR (Non Violent Resistance) er en bevægelse mod det kollektive fokus, omkring det enkelte barn eller ung, eller større grupper af børn og unge. Netværket træder til, når der opstår både store og små konflikter i hjemmet, skolen eller i andre institutioner. Der arbejdes med tillid, gennemskuelighed, udvikling i tæt tilknytning til vigtige voksne, der viser deres nærvær ved at stå skulder ved skulder. 

Workshoppen vil bl.a. bestå af øvelser i:
- At fokusere på netværkets arbejde omkring fælles konkrete udfordringer.
- Hvordan man formidler sin ikke-voldelige modstand og kærlige aftryk.
- Redskaber til anti-eskalering.

Metoderne er særligt anvendelige i forhold til:
- Børn med skolevægring.
- Teenagere i vanskeligheder, der har svært ved at modtage hjælp.
- At skabe samarbejde mellem skole og hjem, vedr. elever i problemer.

Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete cases, hvor metoderne anvendes.

Andreas Aamodt og Mikkel Borg Rasmussen

 

 

Workshop 5:

 

Brug af Feedback Informed Treatment (FIT) i arbejdet med børn og deres netværk

I denne workshop præsenterer vi Poppelgården Familiecenters praksisser omkring FIT i arbejdet med børn. Vi kommer ind på hvordan FIT kan være en metode til at give barnet en stemme og gøre dem til eksperter på eget liv. Derudover kommer vi ind på, hvordan FIT kan være et redskab til at inddrage netværket ved at sikre, at flere forskellige stemmer omkring barnet bliver tydelige og på den måde sikre børnenes trivsel og udvikling gennem flere perspektiver. I workshoppen vil vi illustrere vores FIT-praksisser gennem videoklip og cases.

 

Sarah Voschero Christensen og Marlene Stokholm